Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

QBE Poisťovňa

QBE poisťovňa

História QBE poisťovne


Predchodkyňa QBE poisťovne na Slovensku – Slovenská investičná poisťovňa (SIP) je založená koncom roka 1991 so základným kapitálom 100 000 Kčs, ktoré je do roka zvýšené na 80 000 000 Kčs. SIP pôsobí ako univerzálna poisťovňa, jej biznis je založený na poisťovaní svojich akcionárov, najmä VSŽ Košice.

Na Slovensku pôsobí QBE poisťovňa od roku 1999, kedy kupuje 100% akcii Slovenskej investičnej poisťovne v Košiciach. Po vstupe QBE sa v roku 2001 poisťovňa premenuje na QBE-Slovenská investičná poisťovňa, a.s. a v roku 2002 sa opäť mení názov na QBE poisťovňa, a. s. V roku 2005 poisťovňa dobrovoľne predáva svoj poisstný kmeň životného poistenia Českej poisťovni – Slovensko (teraz Generali Slovensko poisťovňa), aby sa mohla venovať len neživotnému poisteniu.

V roku 2007 QBE Insurance (Europe) Limited vstupuje na slovenský poistný trh prostredníctvom svojej pobočky. V roku 2009 QBE poisťovňa končí svoju činnosť a všetky aktíva sú prevedené na QBE Insurance (Europe) Limited, pobočku pre Slovenskú republiku. Zároveň QBE kupuje spoločnosť CARLIFE a jej ponuka sa rozširuje o poistenie rozšírenej záruky a poistenie finančnej straty pri totálnej škode na motorovom vozidle EUROGAP. V roku 2010 QBE mení obchodný názov na QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

 

QBE poisťovňa na Slovensku


QBE Insurance (Europe) Limited je pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá na Slovensku predáva výlučne neživotné poistenie. Jej materská spoločnosť má sídlo v Londýne a patrí do globálnej poisťovacej skupiny QBE so sídlom v Austrálii. Svoje produkty pre občanov a firemných klientov predáva najmä prostredníctvom zmluvných poisťovacích agentov a maklérov.


PZP porovnanie