02 / 555 77 444 Pon-Pia: 09:00-17:00

Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

QBE Poisťovňa

QBE Insurance (Europe) Limited

Kontakty


Názov QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Adresa Štúrova 27
042 80 Košice
Obchodný register spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Košice I., oddiel: Po, vložka č.410/V
IČO 36 855 472
Telefón +421 55 68 26 222
Fax +421 55 68 26 250
email info@sk.qbe.com
web www.qbeeurope.com/slovakia/
   

Asistenčná služba:
02 / 444 53 097 (SR)
+421 2 444 53 097 (zo zahraničia)
 

Hlásenie poistnej udalosti:
055 / 68 26 237 (SR)
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)