0850 100 101
Po-Pia: 09:00-17:00

Povinné zmluvné poistenie

- doteraz sme pomohli ušetriť viac ako 250 000 vodičom. Využite aj Vy PZP porovnanie a uzatvorte najvýhodnejšie poistenie auta online.

PZP - Povinné zmluvné poistenie

  • porovnanie PZP cien
  • všetky poisťovne na jednom mieste
  • okamžitá platnosť poistenia
  • podpis je nahradený zaplatením poistného
  • vždy aktuálne ceny
  • biela karta okamžite k dispozícii
  • možnosť ihneď prihlásiť auto na dopravnom inšpektoráte

Príklady ponúk povinného zmluvneho poistenia

Škoda Fabia 1,2/47 kW, rok 2006

(Piešťany)

Bežná cena 185 EUR
Naša cena 65 EUR

Úspora 120 EUR ročne!

Škoda Octavia 1,9/81kW, rok 2008

(Bratislava)

Bežná cena 320 EUR
Naša cena 112 EUR

Úspora 208 EUR ročne!
Najväčší porovnávač poistenia v Slovenskej republike

98% spokojných zákazníkov

Všetky naše služby sú zadarmo

PZP (Povinné zmluvné poistenie)

PZP, nazývané aj zákonná poistka, je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom. PZP poistenie chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo, má platné PZP poistenie a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

Povinné poistenie zo zákona

Ako už názov napovedá, PZP je povinným poistením daným zo zákona. Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu PZP má každý, kto je držiteľom vozidla s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách. Táto povinnosť je daná zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Škodu vyplývajúcu z povinného zmluvného poistenia vypláca poškodenému poisťovňa vinníka.
To znamená, že v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu a máte platné PZP poistenie, všetky finančné náklady (v rámci limitu poistného krytia) na pokrytie škôd spôsobených iným osobám za vás uhradí poisťovňa, v ktorej ste povinné zmluvné poistenie uzavreli.

Ceny PZP

Poisťovne upravujú svoje ceny PZP poistenia predovšetkým ku koncu kalendárneho roka. Môžu tak ale urobiť aj kedykoľvek počas roka. Každá z poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie sa väčšinou špecializuje na určitý segment vozidiel, v ktorom vychádza najlepšie.

Presvedčte sa sami, či by ste za PZP poistenie vášho auta nemohli platiť o niečo menej. Na našom portáli si cez PZP porovnanie zistíte cenu povinného zmluvného poistenia konkrétne pre vaše vozidlo, a to vždy s aktuálnymi sadzbami. K zisteniu ceny najlacnejšieho povinného poistenia PZP sa vďaka našej kalkulačke dostanete veľmi rýchlo. Naviac si zákonnú poistku môžte uzatvoriť okamžite, priamo na našej stránke.

Platnosť PZP

Každé motorové vozidlo musí byť kryté PZP. Povinnosť mať uzatvorené poistenie auta platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. PZP nadobúda platnosť od začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve.

Biela karta a zelená karta

Na preukázanie sa zákonným poistením vozidla slúži biela karta a zelená karta. Prvá je určená pre územie SR a druhá pre zahraničné krajiny na nej vyznačené. Územná platnosť PZP poistenia je týmto spôsobom jednoznačne vymedzená.
Poistka pre povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy.

Sankcie za neuzavretie povinného zmluvného poistenia vozidla

V prípade, že držiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené PZP poistenie najneskôr v deň prvého použitia vozidla (evidencie na polícii), vystavuje sa riziku stíhania za porušenie zákona. Finančná sankcia za neuzavretie PZP sa môže vyšplhať do výšky 3320 EUR. Pri zavinení dopravnej nehody bez platnej zákonnej poistky je spôsobená škoda vymáhaná od vinníka. V takomto prípade postupujú príslušné správne orgány v úzkej súčinnosti s políciou, neraz aj súdnou cestou.

Poisťovne poskytujúce PZP na Slovensku

Poisťovateľom PZP môže byť iba poisťovňa oprávnená vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti na území SR. Na trhu povinného zmluvného poistenia v súčasnosti pôsobí 11 poisťovní. Sú nimi tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot.

Poistné krytie v povinnom zmluvnom poistení

Pri poistnom plnení pre povinné zmluvné poistenie poisťovňa postupuje v súlade s limitmi poistného krytia, ktoré sú dojednané v príslušnej poistnej zmluve. PZP poistenie kryje vašu zodpovednosť v dvoch základných skupinách, ku ktorým prislúcha konkrétny limit poistného krytia.

Jedná sa o poistné krytie zodpovednosti:
a) za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia
b) za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov

Výpoveď PZP, zmena poisťovne

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je možné povinné zmluvné poistenie vypovedať a zmeniť tak vašu súčasnú poisťovňu. Výpoveď PZP musí byť podpísaná poistníkom a doručená do poisťovne včas. Najčastejšími dôvodmi výpovede PZP, či zmeny poisťovne sú: výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia, zmena držiteľa vozidla, zánik predmetu poistenia, nezaplatenie splátky poistného.