Načítavam...

02 / 555 77 444 Pon-Pia: 09:00-17:00

Porovnajte ceny PZP zo všetkých poisťovní
a poistite si auto cez internet

Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do konca roka 2012 prihlásené do evidencie vozidiel, pokiaľ sa majú prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013 [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].

Výhody povinného zaevidovania vozidiel (ešte skôr ako pred koncom roka 2012):

  • vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné,
  • zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi týmito vozidlami evidencia,
  • vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované,
  • pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • v rámci voľného pohybu tovaru v Európskej únii vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.

(zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Pre takéto vozidlo nezabudnite na uzavretie povinného zmluvného poistenia Okrem sezónnych a vernostných zliav u nás získavate pri uzatvorení poistenia online aj ďalšie cenové zvýhodnenia a dodatočné výhody.