Načítavam...

Povinné zmluvné poistenie so zľavou až 70%

  • Okamžité porovnanie najvýhodnejších ponúk povinného poistenia
  • Po vyplnení formulára ihneď zistíte, koľko na poistenie ušetríte
  • Poistenie je platné ihneď po uzavretí a zaplatení on-line

Čo robiť, ak chcem zmeniť poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie

Poisťovňu môžte zmeniť iba vypovedaním poistnej zmluvy písomnou formou. Výpoveď poistnej zmluvy PZP je nutné doručiť do poisťovne 6 týždňov pred začiatkom Vášho poistného obdobia (tzv. výročia zmluvy – dátum, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia).

Kalendárny rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne najneskôr 18. novembra (6. týždňov pred 1.januárom).

Technický rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne minimálne 6 týždňov pred dátumom, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia.

Zmena poisťovne:

Poisťovňa musí mať Vašu výpoveď k dispozícii 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia. To znamená, že ak zasielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť včas, aby bola doručená pred vypršaním 6 týždňovej lehoty.

Ak zistíte, že dnes je posledný možný deň doručenia včasnej výpovede, odneste ju priamo na pobočku poisťovne. Ak ju zašlete poštou, bude doručená nasledujúci deň a v takom prípade nebude poisťovňou akceptovaná.

Vygenerujte si výpoveď PZP

Vypočítajte si nové PZP vo všetkých poisťovniach: výpočet poistenia

Skontrolujte si začiatok poistného obdobia. Do kolónky Poistenie ku dňu, zadajte dnešný dátum.

Dôvody zániku zmluvy (zrušenie PZP)

K zániku poistnej zmluvy môže dôjsť:

  • výpoveďou poistnej zmluvy pred jej výročím (výročie – deň a mesiac, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia)
  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia – poistené vozidlo), napríklad v prípade krádeže, alebo totálnej škody po havárii. Zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel
  • zmenou držiteľa vozidla (prepisom na iného majiteľa)
  • nezaplatením poistného (neuhradením prvej, alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Následnou splátkou sa rozumie splátka nasledujúca po prvej, druhej, alebo tretej splátke)