Online poistenie

Skutočné online poistenie je poistenie, ktorého platnosť začína okamihom uzavretia poistenia cez internet (potvrdením návrhu zmluvy kliknutím na „uzavrieť poistenie“) a následným zaplatením prvej splátky poistného.
Dôležitým pre online poistenie je fakt, že sa nejedná iba o zozbieranie údajov potrebných k poisteniu cez internet, pri ktorom sa následne vyžaduje zasielanie tlačív poštou na podpis klientovi. Pri online poistení ste ušetrení od zbytočných papierovačiek a poistení ste ihneď. Pre online poistenie je teda zásadnou výhodou to, že podpis poistnej zmluvy je nahradený zaplatením poistného za dojednávané poistenie.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením