Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Kooperativa poisťovňa

Kooperativa poisťovňa

Kontakty


Názov Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   
Adresa Štefanovičová 4
816 23 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B
   
IČO 00 585 441
Telefón 0800 120 000
Fax 02 / 5249 5983
email info@koop.sk
web www.koop.sk

Asistenčná služba:
18 118 (SR)
+421 2 6353 2236 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:
0850 111 577 (SR)
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)