Viete zdokladovať dobu bezškodového priebehu v havarijnom poistení Potvrdením o bonuse/maluse?

Prosím uveďte, či disponujete dokladom – Potvrdenie o bezškodovom priebehu v havarijnom poistení vydanom poisťovňou, v ktorej ste už mali v minulosti uzatvorené havarijné poistenie. V prípade, ak uzatvoríte online havarijné poistenie v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., zľavu na poistnom – bonus je možné priznať len v prípade, že takýto doklad bude poisťovni predložený.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7