Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Generali Slovensko poisťovňa

Generali Slovensko poisťovňa

Kontakty


Názov        Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
   
Adresa Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I.oddiel: Sa, vložka č.1325/B
   
IČO 35 709 332
Telefón 0850 111 117
Fax +421 2 58 57 61 00
email generali@generali.sk
web www.generali.sk
   

Asistenčná služba:
0850 121 122
+421 2 59 33 22 66 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:
0850 111 117
+421 2 58 27 66 66 (zo zahraničia)