Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

ČSOB poisťovňa, a.s.

ČSOB poisťovňa

Kontakty


Názov ČSOB poisťovňa, a.s.
   
Adresa Žižkova 11
811 02 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B
   
IČO 31 325 416
Telefón 0850 111 303
Fax 2 482 486 00
email infolinka@csob.sk
web www.csobpoistovna.sk

Asistenčná služba:
+421 2 444 500 50

Hlásenie poistnej udalosti:
0850 311 312 (SR)
+421 259 666 997 (zo zahraničia)