Čo robiť ak som mal poistnú udalosť?

Za predpokladu, že máte uzatvorené platné cestovné poistenie, v prípade poistnej udalosti v zahraničí máte nárok na tzv. poistné krytie (za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve).

Pre dôležité informácie, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, kontaktujte asistenčnú službu príslušnej poisťovne:

                    

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

Allianz – SP poistná udalosť

Union poisťovňa a.s.

 
poistná udalosť

Kooperativa poisťovňa a.s.

 
Kooperativa poistná udalosť
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7