Čo robiť ak som mal poistnú udalosť?

Za predpokladu, že máte uzatvorené platné cestovné poistenie, v prípade poistnej udalosti v zahraničí máte nárok na tkzv. poistné krytie (za podmienok dohodnutých v pistnej zmluve).

Pre informácie, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, kontaktujte asistenčnú službu príslušnej poisťovne:

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Allianz – SP poistná udalosť
Union poisťovňa a.s.  
Union poistná udalosť
Kooperativa poisťovňa a.s.  
Kooperativa poistná udalosť
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2