Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

AXA poistovna a.s.

AXA poisťovňa a.s.

Kontakty


Názov AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
   
Adresa Kolárska 6
811 06 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I
oddiel: Po, vložka č. 1576/B
   
IČO 36 857 521
Telefón 02 / 2929 2929
Fax 02 / 5949 1112
email info@axa.sk
web www.axa.sk

Asistenčná služba:
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)