Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

ASTRA poisťovňa

ASTRA poisťovňa

Kontakty


Názov OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ
ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
   
Adresa Bratislava Business Center 1
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.2154/B
   
IČO 47 243 597
Telefón 02 209 99 500, 0850 888 100
fax 02 209 99 501
email info@astrapoistovna.sk
web www.astrapoistovna.sk

Asistenčná služba:
02 4920 5995 (SR)
+421 2 4920 5995 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:
0850 888 100 (SR)
+421 850 888 100 (zo zahraničia)
udalost@astrapoistovna.sk