Poisťovni ASTRA odobrala NBS dňa 31.8.2015 licenciu na poskytovanie poisťovacích služieb na Slovensku, pretože jej Rumunská materská spoločnosť nesplnila požiadavky Národnej banky Rumunska. Aktuálne je v nútenej správe z dôvodu platobnej neschopnosti.

ASTRA poisťovňa

Poisťovňa ASTRA ASIGURARI pôsobí na Rumunskom trhu viac ako dve desaťročia. Bola založená v roku 1991 oddelením od bývalého štátneho podniku ADAS. ASTRA Poisťovňa začala svoju prácu so silným tímom odborníkov v poisťovacej oblasti a tým získala národnú a medzinárodnú skúsenosť. Prvá pobočka mimo územia Rumunska – Astra Biztosító bola otvorená v Maďarsku v roku 2010. Vo svojom portfóliu má viac ako 60 druhov produktov neživotného a životného poistenia. Od roku 1991 spoločnosť prešla procesom transformácie a obnovy, ktoré spolu s obchodnou stratégiou prijatou v posledných rokoch, priniesli viditeľné a úspešné výsledky.

ASTRA poisťovňa na Slovensku

Na slovenský poisťovací trh vstúpila poisťovňa ASTRA koncom roka 2012 a takto sa stala dvanástou poisťovňou ponukajúcou povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovňa Astra je ako jediná v súkromnom vlastnícte a disponuje najväčším kapitálom na rumunskom poistnom trhu. Poisťovňa ASTRA Slovensko má sídlo v Bratislave a pôsobí pod názvom ASTRA POISŤOVŇA.

Základné údaje

Obchodná firma:   OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:   Plynárenská 1 821 09 Bratislava
Kontaktná adresa:   Plynárenská 1 821 09 Bratislava
Akcionár:   ASTRA poisťovňa

Generálne riaditeľstvo:

ASTRA poisťovňa
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Tel: 02 209 99 500, 0850 888 100


Spočítať
ceny