Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Kontakty


Názov        Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
   
Adresa Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.196/B
   
IČO 35 901 624
Telefón 0800 122 222, +421 249 240 677 (zo zahraničia)
Fax 2 57 106 891
email allianzsp@allianzsp.sk
web www.allianzsp.sk

Asistenčná služba:
0800 122 222
+421 2 529 33 112 (pre klientov s Allianz Assistance)

Hlásenie poistnej udalosti:
Tel.: 0800 122 222
+421 2 496 15 677 (zo zahraničia)
Osobne alebo poštou: vyhľadať pobočku
Cez internet: online hlásenie poistnej udalosti