Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

AIG Europe Limited

AIG Europe Limited

Kontakty


Názov AIG Europe Limited
   
Informácie registrované sídlo The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom, spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese, číslo spoločnosti: 01486260 a koná na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu;
   
Adresa AC Diplomat, Palisády 29
811 06 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2126/B
   
IČO 47 241 128
Telefón +421 2 59 102 111
Fax +421 2 59 102 180
email aigslovakia@aig.com
web www.aig.com

Hlásenie poistnej udalosti:
02 / 59 102 111 (SR)
+421 2 59 102 111 (zo zahraničia)