História AIG poisťovne

AIG je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. AIG spoločnosti poskytujú služby obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym zákazníkom prostredníctvom jednej z najširších sietí neživotného poistenia. AIG spoločnosti sú vedúcimi poskytovateľmi služieb životného a dôchodkového poistenia v Spojených štátoch amerických. Akcie spoločnosti AIG sú kótované na burzách cenných papierov New York Stock Exchange a Tokyo Stock Exchange.

Základné údaje

Obchodná firma:   AIG poisťovňa
Sídlo:   AC Diplomat, Palisády 29 811 06 Bratislava
Kontaktná adresa:   AC Diplomat, Palisády 29 811 06 Bratislava
Akcionár:   AIG Europe Limited

Generálne riaditeľstvo:

AIG poisťovňa
Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel: 0850 111 333


Spočítať
ceny

AIG poisťovňa