Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

AIG poistovna a.s.

AIG poisťovňa

História AIGpoisťovne

AIG je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. AIG spoločnosti poskytujú služby obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym zákazníkom prostredníctvom jednej z najširších sietí neživotného poistenia. AIG spoločnosti sú vedúcimi poskytovateľmi služieb životného a dôchodkového poistenia v Spojených štátoch amerických. Akcie spoločnosti AIG sú kótované na burzách cenných papierov New York Stock Exchange a Tokyo Stock Exchange.

PZP porovnanie

Kontakty AIG